Klubovna

Klubovna je ústředním místem našeho setkávání. Jedná se o historickou budovu situovanou poblíž krásného kostela sv. Bartoloměje. Jak dokládá slideshow z úvodu této stránky, jedná se o velikého pamětníka dávno zašlých časů. O toto dědictví pečujeme s řádnou úctou a péčí dobrého hospodáře.

Chtěli bychom našim návštěvníkům přiblížit kolik finančních prostředků a hodin nás členů jsme do naši klubovny investovali.